Ådernäten injiceras med ett kärlretande läkemedel. Ådernäten svider lite när man injicerar, men i gengäld så känns det oftast ingenting efteråt. Du kan gå som vanligt direkt efter behandlingen, men stödstrumpor bör användas. Det kan krävas några behandlingar med ca 4-5 veckor mellan dem beroende på omfattning.

Behandlingen föregås av konsultation för bedömning av omfattning och djup.

Rodnad och klåda kan uppstå runt injektionsområdena. Vid enstaka tillfällen kan en brun-pigmentering uppstå som försvinner av sig själv. Du kan återgå till ditt vanliga liv utan besvär. På din konsultation får du individuell bedömning och noggrann information om hela förloppet. Pris för stödstrumpa tillkommer.